Central Station 1 (Märklin 60212 met ESU Upgrade ''Reloaded'') / DCC (2-rail spoor)

> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productkeuze van: Central Station 1 (Märklin 60212 met ESU Upgrade ''Reloaded'') / DCC

Beschrijving Bestandsnaam Versie
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten page_1001 07/2010
Decoder extern voeden (wisselspanningvoeding) page_101 02/2020
Externe wisselspanningvoeding correct aansluiten page_508 02/2020
Decoder extern voeden (gelijkspanningvoeding) page_1455 02/2020
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders page_1002 09/2020
Ringleiding naar de decoders page_260 07/2020
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen page_239 02/2020
PIKO A-rail aandrijving over een weerstand schakelen page_256 02/2020
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / s88-standaardkabel page_1003 04/2020
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf / s88-standaardkabel page_1004 04/2020
Pendeltreintraject met één geïsoleerde spoorstaaf / s88-standaardkabel page_1005 04/2020
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven / s88-standaardkabel page_1006 04/2020
Pendeltreintraject met twee geïsoleerde spoorstaven / s88-standaardkabel page_1007 04/2020
Spoorbezetmelding in de keerlus met KSM-SG / s88-standaardkabel page_1008 04/2020
Meerdere spoorbezetmeldingen in de keerlus met de KSM-SG en de RM-GB-8-N page_726 07/2020
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / s88-standaardkabel page_1009 04/2020
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen page_592 03/2022
Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen page_614 03/2022
Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan page_615 04/2020
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / s88-standaardkabel page_1010 09/2020
Reedcontacten voor terugmelding (opto) / s88-standaardkabel page_1011 09/2020
Snellere terugmelding over HSI-88 / s88-standaardkabel page_1012 04/2020
Rijden en schakelen met Central Station 1 / terugmelden met HSI-88 page_440 05/2020
Snellere terugmelding over HSI-88-USB / s88-standaardkabel page_1013 04/2020
Rijden en schakelen met Central Station 1 / terugmelden met HSI-88-USB page_466 05/2020
Nummering van de terugmeldingangen / s88-standaardkabel page_1014 04/2020
Nummering van de terugmeldingangen / netwerkkabel conform s88-N page_1015 04/2020
Nummering van de terugmeldingangen (verschillende terugmeldmodules) / s88-standaardkabel page_1016 04/2020
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_783 07/2020
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_777 07/2020
Datasplitter DSW-88-N aan de Central Station 1 (60212) (verschillende terugmeldmodules) page_1207 05/2020
Datasplitter DSW-88-N aan de Central Station 1 (60212) (RM-88-N-O) page_1208 05/2020
DigitaalBooster DB-2 of DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_443 06/2013
DigitaalBooster DB-2 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1017 06/2020
DigitaalBooster DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1018 06/2020
DigitaalBooster DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten page_1166 06/2013
DigitaalBooster DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten page_1170 06/2020
WatchDog decoder WD-DEC met Central Station 1 en DigitaalBooster DB-2 page_498 03/2020
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met Central Station 1 (60212) page_1519 03/2020
GBS-DEC-DC/MM: s88-Terugmeldbusvertakking mbv. een datasplitter DSW-88-N en een mit Central Station 1 (60212) page_1221 03/2020
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Central Station 1 (60212) en RM-88-N page_1528 03/2020
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Central Station 1 (60212) en RM-GB-8-N page_1514 03/2020

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2022 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó