EasyControl (3-rail spoor)

> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productkeuze van: EasyControl Märklin-Motorola

Beschrijving Bestandsnaam Versie
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten page_299 09/2020
Decoder extern voeden page_332 05/2020
Externe wisselspanningvoeding correct aansluiten page_509 07/2020
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders page_301 09/2020
Ringleidingen nar de decoders page_016 01/2020
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen page_333 07/2020
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / s88-standaardkabel page_559 04/2020
Spoorbewaking met geïsoleerde middenleider / s88-standaardkabel page_625 04/2020
Baanvak bewaken met compleet geïsoleerd spoor / s88-standaardkabel page_626 04/2020
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / s88-standaardkabel page_627 04/2020
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen page_1344 03/2022
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / s88-standaardkabel page_687 09/2020
Reedcontacten voor terugmelding (opto) / s88-standaardkabel page_706 09/2020
Spoorbezetmelding over contactrails (standaard) / s88-standaardkabel page_688 09/2020
Spoorbezetmelding over contactrails (opto) / s88-standaardkabel page_707 09/2020
Snellere terugmelding over HSI-88 / s88-standaardkabel page_745 09/2020
Snellere terugmelding over HSI-88 / s88-standaardkabel page_746 09/2020
Rijden en schakelen met EasyControl / terugmelden met HSI-88 page_322 07/2020
Snellere terugmelding over HSI-88-USB / s88-standaardkabel page_755 09/2020
Snellere terugmelding over HSI-88-USB / s88-standaardkabel page_756 09/2020
Rijden en schakelen met EasyControl / terugmelden met HSI-88-USB page_474 05/2020
Nummering van de terugmeldingangen / s88-standaardkabel page_908 04/2020
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / netwerkkabel conform s88-N page_914 04/2020
Nummering van de terugmeldingangen (verschillende terugmeldmodules) / s88-standaardkabel page_587 04/2020
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_780 09/2020
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_774 09/2020
Datasplitter DSW-88-N aan de EasyControl (verschillende terugmeldmodules) page_1215 05/2020
Datasplitter DSW-88-N aan de EasyControl (RM-88-N-O) page_1216 05/2020
DigitaalBooster DB-2 over 5-polige boosterbus aansluiten page_324 06/2020
DigitaalBooster DB-2 over Adapter Adap-CDE aansluiten page_891 06/2020
DigitaalBooster DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_931 06/2020
DigitaalBooster DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten page_1350 06/2020
WatchDog decoder WD-DEC met EasyContol en DigitaalBooster DB-2 page_500 03/2020
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met EasyControl page_1521 03/2020
GBS-DEC-DC/MM: s88-Terugmeldbusvertakking mbv. een datasplitter DSW-88-N en een EasyControl page_1224 03/2020
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met EasyControl en RM-88-N page_1526 03/2020
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met EasyControl en RM-GB-8-N page_1512 03/2020

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2022 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó