ECoS 2 (50200) (3-rail spoor)

> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productkeuze van: ECoS 2 (50200) Märklin-Motorola

Beschrijving Bestandsnaam Versie
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten page_1053 09/2010
Decoder extern voeden page_332 01/2018
Externe wisselspanningvoeding correct aansluiten page_509 01/2018
Decoder met digitaalstroom voeden page_097 11/2015
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders page_1054 12/2015
Ringleidingen nar de decoders page_016 11/2015
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen page_333 01/2018
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / s88-standaardkabel page_1073 06/2017
Spoorbewaking met geïsoleerde middenleider / s88-standaardkabel page_1084 06/2017
Baanvak bewaken met compleet geïsoleerd spoor / s88-standaardkabel page_1085 06/2017
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / s88-standaardkabel page_1086 06/2017
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen page_1344 06/2017
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / s88-standaardkabel page_1088 06/2017
Reedcontacten voor terugmelding (opto) / s88-standaardkabel page_1091 06/2017
Spoorbezetmelding over contactrails (standaard) / s88-standaardkabel page_1089 06/2017
Pendeltreintraject met contactrails (standaard) / s88-standaardkabel page_1095 06/2017
Spoorbezetmelding over contactrails (opto) / s88-standaardkabel page_1092 06/2017
Pendeltreintraject met contactrails (opto) / s88-standaardkabel page_1096 06/2017
Pendeltreintraject met contactrails (opto) en externe voedingsspanning / s88-standaardkabel page_1106 06/2017
Snellere terugmelding over HSI-88 / s88-standaardkabel page_1093 06/2017
Rijden en schakelen met ECoS 2 (50200) / terugmelden met HSI-88 page_1060 04/2018
Snellere terugmelding over HSI-88-USB / s88-standaardkabel page_1094 06/2017
Rijden en schakelen met ECoS 2 (50200) / terugmelden met HSI-88-USB page_1070 11/2015
Nummering van de terugmeldingangen / s88-standaardkabel page_1102 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen / netwerkkabel conform s88-N page_1103 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen (verschillende terugmeldmodules) / s88-standaardkabel page_1077 06/2017
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_1098 06/2017
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_1097 06/2017
Datasplitter DSW-88-N aan de ECoS 2 (50200) (verschillende terugmeldmodules) page_1213 06/2017
Datasplitter DSW-88-N aan de ECoS 2 (50200) (RM-88-N-O) page_1214 06/2017
DigitaalBooster DB-2 of DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1050 06/2013
DigitaalBooster DB-2 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1067 06/2013
DigitaalBooster DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1104 06/2013
ECoS 2 (50200) met DigitalBooster DB-4: Booster-Link (Fa. Tams) integreren page_1669 12/2015
ECoS 2 (50200) met twee en meer DB-4: Booster-Link (Fa. Tams) integreren page_1670 02/2018
DigitaalBooster DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten page_1167 06/2013
DigitaalBooster DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten page_1171 06/2013
WatchDog decoder WD-DEC met ECoS 2 (50200) en DigitaalBooster DB-2 page_1071 04/2013
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met ECoS 2 (50200) page_1532 06/2017
GBS-DEC-DC/MM: s88-Terugmeldbusvertakking mbv. een datasplitter DSW-88-N en een ECoS 2 (50200) page_1223 06/2017
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met ECoS 2 (50200) en RM-88-N page_1533 06/2017
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met ECoS 2 (50200) en RM-GB-8-N page_1531 06/2017

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2018 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó