Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

nl:cs2_info [2016/04/12 12:57] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== LDT-decoders aansluiten aan de Central Station 2! ======
  
 +
 +{{  :de:cad:centralstation_02.gif?666x414  }}
 +
 +
 +De **Central Station 2** zendt het **Märklin-Motorola formaat** of het **DCC-formaat** uit voor het schakelen van decoders voor wissels, seinen of draaischijven uit. Het data formaat kan onder **„Konfiguration Magnetartikel“** met de keuze **„MM2“** of **„DCC“** individueel worden ingesteld voor elk adres.
 +
 +Daarmee is het **Central Station 2** in staat **LDT-Decoders** voor het **Märklin-Motorola-formaat** (zoals [[:nl:qs-dec-2|QS-DEC-II]], [[:nl:s-dec-4|S-DEC-4-MM]], [[:nl:sa-dec-4|SA-DEC-4-MM]], [[:nl:m-dec|M-DEC-MM]], [[:nl:ls-dec-db|LS-DEC]], [[:nl:tt-dec|TT-DEC]] en [[:nl:tt-dec-r|TT-DEC-R]]) of het DCC-formaat (zoals [[nl:s-dec-4|S-DEC-4-DC]], [[nl:sa-dec-4|SA-DEC-4-DC]], [[nl:m-dec|M-DEC-DC]], [[nl:ls-dec-db|LS-DEC]], [[nl:tt-dec|TT-DEC]] en [[nl:tt-dec-r|TT-DEC-R]]) aan te sturen.\\  \\  
 +
 +=== Tips voor het aansluiten van LDT decoders aan het Central Station 2: ===
 +
 +== 1. Decoders aansluiten aan het Central Station ==
 +
 +**LDT-decoders** worden altijd via de **„Anschluss Anlage“** aansluiting (de normale uitgang voor de rails) voorzien van digitale informatie. Deze aansluiting bevindt zich bij het **Central Station 2** direct naast de aansluiting van de stroom voorzining. **„B“** betekent bij het **Central Station 2 „rood“** en **„0“** is **„bruin“**.
 +
 +== 2. Het programmeren van decoder adressen ==
 +
 +Voor het **programmeren** van **decoder adressen** moet de **LDT-decoder NIET** worden aangesloten aan de programmeer uitgang van het **Central Station 2**. De decoders blijven daarom aangesloten aan de **normale rails aansluiting**.\\  
 +
 +Voor de programmering is het belangrijk dat onder de beide rijregelaars geen locomotieven actief zijn. \\ \\    **Ga als volgt te werk:** \\  
 +
 +1. Druk onder **„control“** na elkaar op de afbeelding van de lok bij de beide lokregelaars en selecteer dan **„Geen loc“**.  \\  
 +
 +2. Staat er onder de beide lokregelaars **„Geen loc“**, selecteer dan onder **„setup“**: \\  **„Herstarten“** druk vervolgens op {{:de:cad:ok.gif?20}}.\\ 
 +  
 +3. Na de herstart van het Central Station 2, ga dan naar het **„keyboard“** en programmeer de LDT decoder , zoals is beschreven in de handleiding van de LDT decoder.
 +
 +
 +[[:nl:cs2_info#ldt-decoders_aansluiten_aan_de_central_station_2|{{  :de:images:zurueck_nl_page.png?40x32}}]] Onder voorbehoud van technische veranderingen en vergissingen.\\  © 2016 by LDT
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó