Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

nl:cs3_info [2017/02/10 09:56] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== De LDT terugmeld module aansluiten aan het central station 3 (60226) met behulp van de märklin module L88 (60883). ======
  
 +
 +{{  :de:cad:cs3_01_ic.gif  }}
 +
 +
 +De **central station 3** beschikt **niet over een eigen aansluiting** voor de **S88 terugmelder bus**. De centrale kan echter met de **märklin module L88 (60883)** worden uitgebreid, waaraan dan 3 aansluitingen voor S88 terugmeld modulen ter beschikking staan.
 +
 +De **S88 busspanning van 5 volt of 12 volt** wordt ingesteld via een **schuifschakelaar** op de **L88**:
 +
 +{{  :de:cad:s88_link_nl_ic_01.gif  }}
 +
 +    * De terugmeld modulen **RM-88-N, RM-88-N-O, RM-DEC-88** en **RM-DEC-88-O** kunnen naar keuze met **5V of 12V s88-busspanning** worden gevoed.
 +    * De terugmeld modulen **RM-GB-8-N** en **RM-GB-8** mogen alleen met een **s88-busspanning van 5V** worden gevoed. Met een **s88-busspanning van 12V** raken deze **electrisch beschadigd**.
 +
 +^  {{:de:images:simple_line.gif?200}} ^  s88-busspanning van de L88  ^|
 +^LDT s88-terugmeld module: ^  5V  ^  12V  |
 +^[[:nl:rm-88-n|RM-88-N]] |  {{:de:images:simple_line.gif?50}} ja {{:de:images:simple_line.gif?50}} | {{:de:images:simple_line.gif?50}} ja {{:de:images:simple_line.gif?50}} |
 +^[[:nl:rm-88-n-o|RM-88-N-O]] |  ja  |  ja  |
 +^[[:nl:rm-dec-88|RM-DEC-88]] |  ja  |  ja  |
 +^[[:nl:rm-dec-88|RM-DEC-88-O]] |  ja  |  ja  |
 +^[[:nl:rm-gb-8-n|RM-GB-8-N]] |  ja  |  nee  |
 +^[[:nl:rm-gb-8|RM-GB-8]] |  ja  |  nee  |
 +
 +Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. \\  © 2017 by LDT \\ Vertaling De Digitale SpoorKraam feb 2017 [[:nl:cs3_info|{{  :de:images:zurueck_nl_page3_650x36.png?650x36}}]] 
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó