Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

nl:cs3plus_info [2017/02/16 11:49] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== De LDT terugmeldmodule aansluiten aan de Central Station 3 plus (60216). ======
  
 +
 +{{  :de:cad:cs3plus_01_ic.gif  }}
 +
 +De **S88 aansluiting** van het **Central Station 3 plus** bevindt zich aan de onderkant en levert een **S88 busspanning van 12 volt**:
 +{{  :de:foto:cs3_60216_ic.jpg  }}
 +
 +    * De terugmeld modulen **RM-88-N** en **RM-88-N-O** worden gevoed met een **S88-busspanning van 12V** aan de S88 aansluiting van de CS3 plus.
 +    * De terugmeld module **RM-GB-8-N mag niet worden aangesloten aan de S88 aansluiting van de CS3 plus**. Met een **S88 busspanning van 12V** wordt de RM-GB-8-N **electrisch beschadigd**. De terugmeld modulen **RM-GB-8-N** kunnen alleen aan de CS3 plus worden aangesloten via de **märklin module L88**, waarop een **S88 busspanning van 5 volt** moet zijn ingesteld.
 +
 +
 +^  {{:de:images:simple_line.gif?200}} ^  S88-busspanning  |
 +^LDT S88-terugmeld modulen: ^  12V  |
 +^[[:nl:rm-88-n|RM-88-N]] |  {{:de:images:simple_line.gif?50}} ja {{:de:images:simple_line.gif?50}} |
 +^[[:nl:rm-88-n-o|RM-88-N-O]] |  ja  |
 +^[[:nl:rm-gb-8-n|RM-GB-8-N]] |  nee  |
 +
 +=== De CS3 plus met märklin module L88 uitbreiden: ===
 +
 +De **CS3 plus** kan met de **module L88 (60883)** worden uitgebreid, waaraan dan drie aansluitingen voor S88 terugmeld modulen ter beschikking staan.
 +
 +De **S88 busspanning van 5 of 12 volt** wordt met een **schuifschakelaar** op de **L88** ingesteld:
 +{{  :de:cad:s88_link_nl_ic_01.gif  }}
 +
 +    * De terugmeld modulen **RM-88-N, RM-88-N-O, RM-DEC-88** en **RM-DEC-88-O** kunnen naar keuze met **5 of 12 volt S88-busspanning** worden gevoed.
 +    * De terugmeldmodulen **RM-GB-8-N** en **RM-GB-8 mogen alleen met een S88 busspanning van 5 volt** worden gevoed. Met een **S88-busspanning van 12 volt** worden deze **electrisch beschadigd**.
 +
 +
 +^  {{:de:images:simple_line.gif?200}} ^  S88-busspanning van de L88  ^|
 +^LDT S88-terugmeld modulen: ^  5V  ^  12V  |
 +^[[:nl:rm-88-n|RM-88-N]] |  {{:de:images:simple_line.gif?50}} ja {{:de:images:simple_line.gif?50}} | {{:de:images:simple_line.gif?50}} ja {{:de:images:simple_line.gif?50}} |
 +^[[:nl:rm-88-n-o|RM-88-N-O]] |  ja  |  ja  |
 +^[[:nl:rm-dec-88|RM-DEC-88]] |  ja  |  ja  |
 +^[[:nl:rm-dec-88|RM-DEC-88-O]] |  ja  |  ja  |
 +^[[:nl:rm-gb-8-n|RM-GB-8-N]] |  ja  |  nee  |
 +^[[:nl:rm-gb-8|RM-GB-8]] |  ja  |  nee  |
 +
 +Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. \\  © 2017 by LDT \\ Vertaling De Digitale SpoorKraam feb 2017 [[:nl:cs3plus_info|{{  :de:images:zurueck_nl_page3_650x36.png?650x36}}]]
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó