Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

nl:anschlussbeispiele [2018/08/27 08:52] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Overzicht Aansluitvoorbeelden ======
 +===== Introductie =====
 +\\ 
 +Wij hebben talrijke aansluitplannen voor onze componenten in combinatie met alle gangbare digitaalcentrales voorbereid. U moet elk onderscheid bij de omgang met de componenten wegnemen en u op elk moment de nodige zekerheid verschaffen, zodat digitale modelbaanbesturing plezier geeft. \\
 +Daarvoor is het noodzakelijk, dat de  [[http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html|Adobe Acrobat Reader]][[http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html|{{:de:images:acrobat.gif?88x31}}]]  op uw computer is geïnstalleerd. Klik met de linker muisknop op het gekozen aansluitvoorbeeld, zodat u het aansluitvoorbeeld kunt bekijken. Door met de rechter muisknop op het gekozen aansluitvoorbeeld te klikken, kunt u het bestand op de harde schijf van uw computer opslaan.
  
 +\\  ** [[:nl:anschlussbeispiele_zentralen|> Aansluitvoorbeelden: Overzicht volgens digitaalcentrale(s)]]** \\
 +\\  ** [[:nl:anschlussbeispiele_komponenten|> Aansluitvoorbeelden: Overzicht volgens digitaalcomponent(en)]]** \\
 +\\  ** [[:nl:ab_nml|> Overzicht Aansluitvoorbeelden voor niet meer leverbare componenten en versie]]** \\
 +\\ 
 +{{:de:cad:page_1561.gif}}
 +\\ \\ 
 +Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.\\ [[:nl:anschlussbeispiele#top|{{  :de:images:zurueck_nl_page.png?40x32}}]] © 2018 by LDT\\ \\ <sub>Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.</sub>\\ \\
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó