Writing /usr/www/users/ldt/newshop2/dokuwiki/data/meta/nl/info_impressum.meta failed

Impressum

© 2019 Bühler electronic GmbH
BTW Nr.: DE 139112718
Beheerder: Philipp Tietze, Sebastian Wolff
Ulmenstraße 43, D- 15370 Fredersdorf / Germany
Tel.: +49 (0) 33439 / 867-0
Fax: +49 (0) 33439 / 867-18

E-Mail: littfinski@buehler-electronic.de
Web: www.ldt-infocenter.com

Bank:
Sparkasse Märkisch-Oderland
IBAN: DE05 1705 4040 3100 4979 44
BIC: WELADED1MOL

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Inhoud van het online aanbod

De firma Bühler electronic GmbH behoudt zich het recht voor geen aansprakelijheid te dragen voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheid tegen de firma Bühler electronic GmbH welke zich op materiële of ideële wijze betrekken, die door het gebruik of niet gebruik van de aangeboden informatie door het gebruik onjuiste of onvolledige informatie worden veroorzaakt, zijn feitelijk uitgesloten, voorzover door de firma Bühler electronic GmbH geen aantoonbare opzettelijke of grote nalatigheid sprake is.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De firma Bühler electronic GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de website of het totale aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen of de openbaarmaking tijdelijk of permanent in te stellen.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites („Hyperlinks“) draagt de firma Bühler electronic GmbH geen verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade(s), die door het gebruik of niet gebruik van dergelijke aangeboden informatie ontstaat, is uitsluitend de aanbieder van de website waarnaar werd verwezen verantwoordelijk.
Ingeval de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen onwettig is, zal de firma Bühler electronic GmbH zo spoedig mogelijk nadat dit bekend wordt, de verwijzing(en) resp. links naar de betreffende website verwijderen.
Alleen de aanduidingen op vreemde websites, zoals slechts het vermelden van beschermde merknamen, schenden het merkenrecht niet. Hieruit kan niet de conclusie worden getrokken, dat de merkbeeltenis daadwerkelijk door derden wordt beschermd!

Eigendom- en merkenrecht

Wij streven er naar, om in alle publikaties het eigendomsrecht van de gebruikte afbeeldingen, toondocumenten, videofragmenten en teksten te respecteren, door ons zelf gemaakte afbeeldingen, toondocumenten, videofragmenten en teksten te gebruiken of op licentievrije afbeeldingen, toondocumenten, videofragmenten en teksten terug te grijpen.
Alle binnen het op het Internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde merken en productafbeeldingen vallen zonder beperkingen onder de bepalingen van het betreffende geldende merkrecht en het eigendomsrecht van de betreffende geregistreerde eigenaar. Alleen de vermelding van beschermde merknamen, schendt het merkenrecht niet. Hieruit kan niet de conclusie worden getrokken, dat de merkbeeltenis daadwerkelijk door derden wordt beschermd!
Het copyright voor openbaar gemaakte, door de firma Bühler electronic GmbH zelf gemaakte objecten blijft alleen bij ons. Het kopiëren of gebruik van zulke afbeeldingen, toondocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publikaties is zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

Gegevensbescherming

Binnen het Internetaanbod gemaakte ingaven over persoonlijke of zakelijke gegevens (Emailadressen, namen, adressen) worden van de gebruiker verkregen op uitdrukkelijk vrijwillige basis en worden in het kader van de verdedigbare mogelijkheden door de firma Bühler electronic GmbH vertrouwelijk behandeld. Zie daarvoor ook de „Verklaring voor gegevensbescherming“ hieronder.

Rechtswerkzaamheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting is als deel van het Internetaanbod van de firma Bühler electronic GmbH te betrachten, door degene die naar deze Internetsite verwees. Zover delen of afzonderlijke formuleringen niet meer of niet meer volledig voortkomen uit de rechtmatigheid, blijven de overige delen van het document qua inhoud en haar geldigheid daarvan onaangetast.

Informatie over een EU-platform voor de beslechting van geschillen

De Europese Commissie heeft een platform ter beschikking gesteld voor het online beslechten van geschillen (Online Dispute Resolution Platform (ODR-platform)). U kunt het platform vinden onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Ons e-mail adres voor klachten van consumenten zijn: littfinski@buehler-electronic.de

Verklaring voor gegevensbescherming

Overwegingen

De bescherming van uw gegevens, zoals uw naam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres of IP-adres (de zogenaamde „persoonlijke gegevens”), is erg belangrijk voor ons. Daarom gebruiken wij deze website en diensten die door ons worden aangeboden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG).

Hieronder volgt een uitleg over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens in deze context.

Vertegenwoordiger van de gegevens bescherming

Philipp Tietze, Sebastian Wolff

Bühler electronic GmbH
Ulmenstraße 43 , D-15370 Fredersdorf / Germany
E-Mail: littfinski@buehler-electronic.de

Uw rechten als betrokken persoon

Neem contact met ons op voor het halen van uw rechten en de intrekking van uw toestemming aan onze functionaris voor gegevensbescherming.

 1. U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:
  • recht op informatie,
  • recht op rectificatie of verwijdering,
  • recht op beperking van de verwerking,
  • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
  • recht op gegevensoverdracht.
 2. Als u ons toestemming hebt gegeven, dan kunt u deze ten allen tijde voor altijd intrekken.

 3. U hebt ook het recht om ons te beklagen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

Verwerkingsdoeleinden en respectievelijke wettelijke basis

1. Informatief gebruik van de website

In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, verwerken wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze servers verzendt.

De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang. Als onderdeel van de vereiste belangenafweging hebben we uw interesse gewogen aan de geheimhouding van uw persoonlijke gegevens en onze belangen bij het aanbieden van deze website. Uw belang van de geheimhouding treedt daarbij terug. Anders kunnen we deze website niet aan u leveren.

Als u onze website wilt bekijken, verwerken we de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website te tonen en om stabiliteit en beveiliging te garanderen:

 • IP-adre
 • Datum en tijdstip van het verzoe
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina of bestand)
 • Toegang tot Status / HTTP-status code
 • elke overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • browser
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw apparaat opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die zijn toegewezen aan de browser die u gebruikt en waarbij de instantie die de cookie instelt (hier via ons) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw apparaat verzenden. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

2. Gebruik van cookies

Hieronder vindt u informatie over het gebruik van cookies. U vindt onder „b. vertegenwoordigde serviceproviders en webanalyses „Informatie over het gebruik van analysehulpmiddelen op deze website.

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd:

 • Tijdelijke cookies (zie b)
 • Blijvende cookies (zie c).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor wordt uw apparaat herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

d) U kunt uw browserinstelling naar uw wensen instellen en, bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze site kunt gebruiken.

e) We gebruiken cookies om u te identificeren bij een volgend bezoek als u een account bij ons hebt. Anders moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen.

3. Contact

Wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en, indien van toepassing, uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden.

De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang. Als onderdeel van de vereiste belangenafweging hebben we uw interesse gewogen aan de geheimhouding van uw persoonlijke gegevens en onze belangen bij de aanvraag van contact. Uw belang van de geheimhouding treedt daarbij terug. Anders kunnen we niet op uw contact aanvraag reageren.

4. Gebruik van onze webshop

a) Als u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het sluiten van het contract noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Verplichte informatie die nodig is voor de uitvoering van de contracten wordt afzonderlijk gemarkeerd, verdere details zijn vrijwillig. We verwerken de gegevens die door u zijn verstrekt om uw bestelling te verwerken.

We maken gebruik van serviceproviders als onderdeel van onze dienstverlening. We verzenden persoonlijke gegevens naar deze serviceproviders. Deze dienstverleners zijn door ons contractueel verplicht om dezelfde zorgvuldigheid in acht te nemen bij het verwerken van persoonlijke gegevens als wij zelf.

De wettelijke basis hiervoor is de initiatie, uitvoering en afwikkeling van het betreffende koopcontract.

b) U kunt vrijwillig een klantaccount aanmaken, waarmee wij uw gegevens kunnen bewaren voor latere aankopen. Als u een account aanmaakt onder 'Mijn account', worden de gegevens die u ingeeft opgeslagen, maar kunnen worden herroepen. Alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunnen op elk moment worden verwijderd. Neem contact met ons op via e-mail op littfinski@buehler-electronic.de.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats voor het initiëren, implementeren en uitvoeren van de bijbehorende gebruiksovereenkomst.

c) We kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit ons portfolio of om u e-mails met technische informatie te sturen.

d) Wegens commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na twee jaar hebben we echter een beperking op de verwerking, oftewel uw gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

e) Om ongeautoriseerde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

SSL-versleuteling (codering)

Om de beveiliging van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we geavanceerde versleutelingstechnieken (zoals SSL) via HTTPS.

Wijziging van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen om altijd te voldoen aan de nieuwste wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze services door te voeren in het privacybeleid, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe services. Uw nieuwe bezoek zal worden onderworpen aan het nieuwe privacybeleid.

Email- veiligheidsaanwijzing

Wij stellen alles in het werk, om uw persoonlijke gegevens zodanig op te slaan, dat deze voor derden niet toegankelijk zijn. Daartoe gebruiken wij alle ons ter beschikking staande technische- en organisatorische mogelijkheden. Desalniettemin kunnen wij bij de communicatie via Email geen volledige gegevenszekerheid garanderen.

Ondergeschikte (sub-) pagina‘s

De opgaven in de bedrijfsinformatie en voor de bescherming van gegevens, gelden ook voor alle ondergeschikte (sub-) pagina’s van deze Internet informatie, dus voor alle pagina‘s onder www.ldt-infocenter.com.

Dienstverlener

Deze Internet voorziening is een combinatie van een Wiki- en een eShop-systeem en werd gerealiseerd door SALT Solutions GmbH.

SALT Solutions GmbH
Charlottenstraße 34
D-01099 Dresden
Tel.: +49 (0) 351 / 80604-0
Fax.: +49 (0) 351 / 80604-20
Mail: handel@salt-solutions.de
Web: www.salt-solutions.de


Nederlandse vertaling © 2018 by Teunis Wolzak – De Digitale SpoorKraam
© 2021 by LDT

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó