Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

nl:sa-dec-4 [2016/09/10 07:50] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== SA-DEC-4 ======
  
 +== 4-voudige Schakeldecoder voor Märklin-Motorola en DCC systemen uit de Digital-Profi-Serie ! ==
 +
 +{{  :de:foto:sa-dec-4-dc-g_sa-dec-4-mm-g_24_ic.jpg?640  }}
 +
 +====== Eigenschappen van de SA-DEC-4 ======
 +
 +**Voor het digitaal aansturen van:**
 +    * verbruikers tot 4 Ampère per uitgang\\  (bijv. verlichting, baanvakken spanningsvrij schakelen)
 +    * zwaarlopende wissel- en seinaandrijvingen\\  (bijv. ontkoppelrails)
 +
 +**4-voudige** schakeldecoder met **4 bistabiele relais**. Via **iedere uitgang** kunnen verbruikers tot **4 Ampère geschakeld** worden. Leverbaar voor **DCC digitaalsystemen** onder de aanduiding **SA-DEC-4-DC** en voor **Märklin-Motorola systemen** onder **SA-DEC-4-MM**.
 +
 +Met de decoder **SA-DEC-4-DC** kunnen de **wissels** niet alleen over wisseladressen, maar ook over **locadressen** aangesproken worden. Daarmee is het mogelijk de wissels bijv. over de **functietoetsen F1 t/m F4 v/d Lokmaus2® en R3® te stellen**.
 +
 +U krijgt op de decoder **24 maanden garantie**, (geldt uitsluitend voor gebouwde modules).
 +
 +====== Downloads ======
 +
 +Alle gebruiksaanwijzingen voor dit artikel vindt u hier: [[:nl:dl_sa_dec_4|Downloads SA-DEC-4]].\\
 +Alle gebruiksaanwijzingen voor LDT-componenten vindt u hier: [[:nl:downloads|Overzicht Downloads]].
 +
 +====== Aansluitvoorbeelden ======
 +
 +Alle aansluitvoorbeelden voor dit artikel vindt u hier:\\
 +[[:nl:ab_sa_dec_4_mm|Aansluitvoorbeelden SA-DEC-4 (Märklin-Motorola)]] und\\
 +[[:nl:ab_sa_dec_4_dc|Aansluitvoorbeelden SA-DEC-4 (DCC)]].\\
 +Alle aansluitvoorbeelden voor LDT-componenten vindt u hier: [[:nl:anschlussbeispiele|Overzicht Aansluitvoorbeelden]].
 +{{  :de:cad:page_134.gif  }}
 +
 +====== Verlanglijst maken / Prijzen ======
 +
 +Let op: U kunt alleen artikelen toevoegen aan de verlanglijst, wanneer u zich reeds eerder als klant in de LDT webshop heeft geregistreerd of zich bij interesse in onze producten voor de eerste maal registreerd!
 +
 +^{{:de:images:noticelist_m.png}} | \\  <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('210211');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **SA-DEC-4-DC-B** (Art.-Nr.: 210211): Schakeldecoder voor DCC-systemen als **bouwpakket** (**38,50 €***).\\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('210212');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **SA-DEC-4-DC-F** (Art.-Nr.: 210212): Schakeldecoder voor DCC-systemen als **gebouwde module** (**46,90 €***).\\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('210213');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **SA-DEC-4-DC-G** (Art.-Nr.: 210213): Schakeldecoder voor DCC-systemen als **gebouwde module in behuizing** (**50,50 €***).\\  \\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('210311');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **SA-DEC-4-MM-B** (Art.-Nr.: 210311): Schakeldecoder voor Märklin Motorola-systemen als **bouwpakket** (**38,50 €***).\\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('210312');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **SA-DEC-4-MM-F** (Art.-Nr.: 210312): Schakeldecoder voor Märklin Motorola-systemen als **gebouwde module** (**46,90 €***).\\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('210313');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **SA-DEC-4-MM-G** (Art.-Nr.: 210313): Schakeldecoder voor Märklin Motorola-systemen als **gebouwde module in behuizing** (**50,50 €***).\\ {{:de:images:blindgif.gif?580x1}} \\  ** * Alle prijzen incl. BTW., exclusief verzendkosten.**  |
 +
 +Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.\\
 +© 2016 by LDT\\
 +<sub>Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.</sub>[[:nl:sa-dec-4#sa-dec-4|{{  :de:images:zurueck_nl_page.png?40x32}}]]
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó