Commander (2-rail spoor)

> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productkeuze van: Commander DCC

Beschrijving Bestandsnaam Versie
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten page_973 06/2010
Decoder extern voeden page_329 01/2018
Externe voedingsspanning correct aansluiten page_506 01/2018
Decoder met digitaalstroom voeden page_102 11/2015
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders page_974 01/2016
Ringleiding naar de decoders page_003 12/2015
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen page_330 01/2018
PIKO A-rail aandrijving over een weerstand schakelen page_331 01/2018
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / s88-standaardkabel page_975 06/2017
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf / s88-standaardkabel page_993 06/2017
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven / s88-standaardkabel page_994 06/2017
Spoorbezetmelding in de keerlus met KSM-SG / s88-standaardkabel page_989 06/2017
Meerdere spoorbezetmeldingen in de keerlus met de KSM-SG en de RM-GB-8-N page_726 06/2017
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / s88-standaardkabel page_995 06/2017
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen page_592 06/2017
Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen page_614 06/2017
Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan page_615 06/2017
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / s88-standaardkabel page_976 06/2017
Reedcontacten voor terugmelding (opto) / s88-standaardkabel page_977 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen / s88-standaardkabel page_991 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen / netwerkkabel conform s88-N page_992 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen (verschillende terugmeldmodules) / s88-standaardkabel page_990 06/2017
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_999 06/2017
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_1000 06/2017
DigitaalBooster DB-2 over 5-polige boosterbus aansluiten page_854 06/2013
DigitaalBooster DB-2 over Adapter Adap-CDE aansluiten page_856 06/2013
DigitaalBooster DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_936 06/2013
DigitaalBooster DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten page_1354 09/2013

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2018 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó