Writing /usr/www/users/ldt/newshop2/dokuwiki/data/meta/nl/ab_cou_3lg.meta failed

Control Unit (6021) / Märklin-Digital (3-rail spoor)

> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productkeuze van: Control Unit (6021)

Beschrijving Bestandsnaam Versie
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten page_007 04/2003
Decoder extern voeden page_332 07/2020
Externe wisselspanningvoeding correct aansluiten page_509 07/2020
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders page_008 09/2020
Ringleidingen naar de decoders page_016 01/2020
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen page_333 07/2020
Momentcontacten voor terugmelding (standaard) / s88-standaardkabel page_680 09/2020
Momentcontacten voor terugmelding (opto) / s88-standaardkabel page_699 09/2020
Spoorbezetmelding over contactrails (standaard) / s88-standaardkabel page_682 09/2020
Spoorbezetmelding over contactrails (opto) / s88-standaardkabel page_701 09/2020
Spoorbewaking met geïsoleerde middenleider / s88-standaardkabel page_618 04/2020
Spoorbewaking met compleet geïsoleerd spoor / s88-standaardkabel page_619 04/2020
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / s88-standaardkabel page_623 04/2020
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met Booster 6015) / s88-standaardkabel page_622 04/2020
Snellere terugmelding over HSI-88 / s88-standaardkabel page_741 09/2020
Snellere terugmelding over HSI-88 / s88-standaardkabel page_735 09/2020
Rijden en schakelen met Control Unit / terugmelden met HSI-88 page_113 05/2020
Rijden en schakelen met Control Unit / terugmelden met HSI-88-USB page_391 05/2020
Nummering van de terugmeldmodules aan de Interface / s88-standaardkabel page_771 09/2020
Nummering van de terugmeldmodules aan de Interface / s88-standaardkabel page_662 09/2020
Nummering van de terugmeldmodules aan de Memory / s88-standaardkabel page_770 09/2020
Nummering van de terugmeldmodules aan de Memory / s88-standaardkabel page_661 09/2020
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / s88-standaardkabel page_907 04/2020
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / netwerkkabel conform s88-N page_913 04/2020
Nummering van de terugmeldingangen aan de Interface (verschillende terugmeldmodules) / s88-standaardkabel page_586 04/2020
Datasplitter DSW-88-N aan de Märklin-Interface (verschillende terugmeldmodules) page_1198 05/2020
Datasplitter DSW-88-N aan de Märklin-Interface (RM-88-N-O) page_1203 05/2020
DigitaalBooster DB-2 over 5-polige boosterbus aansluiten page_176 06/2020
DigitaalBooster DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_927 06/2020
WatchDog decoder WD-DEC met control unit en DigitaalBooster DB-2 page_175 03/2020
WatchDog decoder WD-DEC met control unit en booster 6015/6017 page_155 03/2020
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met Control Unit en Interface page_1518 03/2020
GBS-DEC-DC/MM: s88-Terugmeldbusvertakking mbv. een datasplitter DSW-88-N en een Control Unit en Interface page_1220 03/2020
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Control Unit en Interface en RM-88-N page_1529 03/2020
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Control Unit en Interface en RM-GB-8-N page_1515 03/2020

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2022 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó