Writing /usr/www/users/ldt/newshop2/dokuwiki/data/meta/nl/ab_ib2_2lg.meta failed

Intellibox II (2-rail spoor)

> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productkeuze van: Intellibox II DCC

Beschrijving Bestandsnaam Versie
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten page_1291 05/2013
Decoder extern voeden page_329 07/2020
Externe voedingsspanning correct aansluiten page_506 07/2020
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders page_1292 09/2020
Ringleiding naar de decoders page_003 07/2020
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen page_330 07/2020
PIKO A-rail aandrijving over een weerstand schakelen page_331 07/2020
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / s88-standaardkabel page_1326 09/2020
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf / s88-standaardkabel page_1327 04/2020
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven / s88-standaardkabel page_1328 04/2020
Spoorbezetmelding in de keerlus met KSM-SG / s88-standaardkabel page_1329 04/2020
Meerdere spoorbezetmeldingen in de keerlus met de KSM-SG en de RM-GB-8-N page_726 07/2020
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / s88-standaardkabel page_1330 04/2020
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met Power 3) / s88-standaardkabel page_1331 04/2020
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen page_592 03/2022
Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan page_614 03/2022
Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen page_615 04/2020
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / s88-standaardkabel page_1332 09/2020
Reedcontacten voor terugmelding (opto) / s88-standaardkabel page_1333 09/2020
Snellere terugmelding over HSI-88 met Adap-HSI-s88-N / netwerkkabel conform s88-N page_1334 09/2020
Rijden en schakelen met Intellibox II / terugmelden met HSI-88 page_1293 05/2020
Rijden en schakelen met Intellibox II / terugmelden met HSI-88-USB page_1294 05/2020
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / netwerkkabel conform s88-N page_1335 09/2020
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / s88-standaardkabel page_1315 04/2020
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / netwerkkabel conform s88-N page_1316 04/2020
Nummering van de terugmeldingangen (verschillende terugmeldmodules) / s88-standaardkabel page_1317 04/2020
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_1318 09/2020
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_1319 09/2020
Datasplitter DSW-88-N aan de Intellibox II (verschillende terugmeldmodules) page_1320 05/2020
Datasplitter DSW-88-N aan de Intellibox II (RM-88-N-O) page_1321 05/2020
DigitaalBooster DB-2 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1296 06/2020
DigitaalBooster DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1298 06/2020
DigitaalBooster DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten page_1300 06/2020
WatchDog decoder WD-DEC met Intellibox II en DigitaalBooster DB-2 page_1356 03/2020
WatchDog decoder WD-DEC met Intellibox II en Booster Power3 page_1357 03/2020
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met Intellibox page_1783 03/2020
GBS-DEC-DC/MM: s88-Terugmeldbusvertakking mbv. een datasplitter DSW-88-N en een Intellibox II page_1784 03/2020
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met Intellibox II en HSI-88-USB page_1785 03/2020
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met Intellibox II en HSI-88 page_1786 03/2020
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Intellibox II en RM-88-N page_1787 03/2020
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Intellibox II en RM-GB-8-N page_1788 03/2020

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2022 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó