Intellibox II (2-rail spoor)

> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productkeuze van: Intellibox II DCC

Beschrijving Bestandsnaam Versie
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten page_1291 05/2013
Decoder extern voeden page_329 01/2018
Externe voedingsspanning correct aansluiten page_506 01/2018
Decoder met digitaalstroom voeden page_102 11/2015
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders page_1292 01/2016
Ringleiding naar de decoders page_003 12/2015
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen page_330 01/2018
PIKO A-rail aandrijving over een weerstand schakelen page_331 01/2018
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / s88-standaardkabel page_1326 06/2017
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf / s88-standaardkabel page_1327 06/2017
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven / s88-standaardkabel page_1328 06/2017
Spoorbezetmelding in de keerlus met KSM-SG / s88-standaardkabel page_1329 06/2017
Meerdere spoorbezetmeldingen in de keerlus met de KSM-SG en de RM-GB-8-N page_726 06/2017
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / s88-standaardkabel page_1330 06/2017
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met Power 3) / s88-standaardkabel page_1331 06/2017
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen page_592 06/2017
Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan page_614 06/2017
Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen page_615 06/2017
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / s88-standaardkabel page_1332 06/2017
Reedcontacten voor terugmelding (opto) / s88-standaardkabel page_1333 06/2017
Snellere terugmelding over HSI-88 met Adap-HSI-s88-N / netwerkkabel conform s88-N page_1334 06/2017
Rijden en schakelen met Intellibox II / terugmelden met HSI-88 page_1293 05/2013
Rijden en schakelen met Intellibox II / terugmelden met HSI-88-USB page_1294 05/2013
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / netwerkkabel conform s88-N page_1335 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / s88-standaardkabel page_1315 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / netwerkkabel conform s88-N page_1316 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen (verschillende terugmeldmodules) / s88-standaardkabel page_1317 06/2017
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_1318 06/2017
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_1319 06/2017
Datasplitter DSW-88-N aan de Intellibox II (verschillende terugmeldmodules) page_1320 06/2017
Datasplitter DSW-88-N aan de Intellibox II (RM-88-N-O) page_1321 06/2017
DigitaalBooster DB-2 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1296 06/2013
DigitaalBooster DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1298 06/2013
DigitaalBooster DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten page_1300 06/2013
WatchDog decoder WD-DEC met Intellibox II en DigitaalBooster DB-2 page_1356 09/2013
WatchDog decoder WD-DEC met Intellibox II en Booster Power3 page_1357 09/2013
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met Intellibox page_1783 10/2017
GBS-DEC-DC/MM: s88-Terugmeldbusvertakking mbv. een datasplitter DSW-88-N en een Intellibox II page_1784 10/2017
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met Intellibox II en HSI-88-USB page_1785 10/2017
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met Intellibox II en HSI-88 page_1786 10/2017
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Intellibox II en RM-88-N page_1787 10/2017
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Intellibox II en RM-GB-8-N page_1788 10/2017

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2018 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó