RedBox (2-rail spoor)

> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productkeuze van: RedBox DCC

Beschrijving Bestandsnaam Versie
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten (met DB-2) page_1842 09/2020
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten (met DB-4) page_1843 09/2020
Decoder extern voeden page_329 07/2020
Externe voedingsspanning correct aansluiten page_506 07/2020
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders (met DB-2) page_1844 09/2020
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders (met DB-4) page_1845 09/2020
Ringleiding naar de decoders page_003 07/2020
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen page_330 07/2020
PIKO A-rail aandrijving over een weerstand schakelen page_331 07/2020
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) (met DB-2) / netwerkkabel conform s88-N page_1846 04/2020
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) (met DB-4) / netwerkkabel conform s88-N page_1847 04/2020
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf (met DB-2) / netwerkkabel conform s88-N page_1848 04/2020
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf (met DB-4) / netwerkkabel conform s88-N page_1849 04/2020
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven (met DB-2) / netwerkkabel conform s88-N page_1850 04/2020
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven (met DB-4) / netwerkkabel conform s88-N page_1851 04/2020
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / netwerkkabel conform s88-N page_1852 04/2020
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-4) / netwerkkabel conform s88-N page_1853 04/2020
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen page_592 03/2022
Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen page_614 03/2022
Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan page_615 04/2020
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) (met DB-2) / netwerkkabel conform s88-N page_1854 09/2020
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) (met DB-4) / netwerkkabel conform s88-N page_1855 09/2020
Reedcontacten voor terugmelding (opto) (met DB-2) / netwerkkabel conform s88-N page_1856 09/2020
Reedcontacten voor terugmelding (opto) (met DB-4) / netwerkkabel conform s88-N page_1857 09/2020
Rijden en schakelen met RedBox / terugmelden met HSI-88 page_1823 05/2020
Snellere terugmelding over HSI-88 (met DB-2) / netwerkkabel conform s88-N page_1858 09/2020
Snellere terugmelding over HSI-88 (met DB-4) / netwerkkabel conform s88-N page_1859 09/2020
Rijden en schakelen met RedBox / terugmelden met HSI-88-USB page_1828 05/2020
Snellere terugmelding over HSI-88-USB (met DB-2) / netwerkkabel conform s88-N page_1860 09/2020
Snellere terugmelding over HSI-88-USB (met DB-4) / netwerkkabel conform s88-N page_1861 09/2020
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / netwerkkabel conform s88-N page_1829 04/2020
Nummering van de terugmeldingangen (verschillende terugmeldmodules) / netwerkkabel conform s88-N page_1830 04/2020
Nummering van de terugmeldmodules / netwerkkabel conform s88-N page_1831 09/2020
Nummering van de terugmeldmodules page_1832 09/2020
Datasplitter DSW-88-N aan de RedBox (verschillende terugmeldmodules) page_1833 05/2020
Datasplitter DSW-88-N aan de RedBox (RM-88-N-O) page_1834 05/2020
DigitaalBooster DB-2 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1862 06/2020
DigitaalBooster DB-2 over Adapter Adap-CDE aansluiten page_1863 06/2020
DigitaalBooster DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1864 06/2020
DigitaalBooster DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten page_1865 06/2020
WatchDog decoder WD-DEC met RedBox en DigitaalBooster DB-2 page_1839 03/2020
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met RedBox page_1840 03/2020
GBS-DEC-DC/MM: s88-Terugmeldbusvertakking mbv. een datasplitter DSW-88-N en een RedBox page_1841 03/2020

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2022 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó