Central Station 2 (Märklin 60214/60215) / DCC (2-rail spoor)

> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productkeuze van: Central Station 2 (60214/60215) / DCC

Beschrijving Bestandsnaam Versie
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten page_1019 07/2010
Decoder extern voeden (wisselspanningvoeding) page_101 02/2017
Externe wisselspanningvoeding correct aansluiten page_508 02/2017
Decoder extern voeden (gelijkspanningvoeding) page_1455 06/2014
Decoder met digitaalstroom voeden page_102 11/2015
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders page_1020 11/2015
Ringleiding naar de decoders page_260 11/2015
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen page_239 03/2017
PIKO A-rail aandrijving over een weerstand schakelen page_256 03/2017
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / s88-standaardkabel page_1021 06/2017
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf / s88-standaardkabel page_1022 06/2017
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven / s88-standaardkabel page_1023 06/2017
Spoorbezetmelding in de keerlus met KSM-SG / s88-standaardkabel page_1024 06/2017
Meerdere spoorbezetmeldingen in de keerlus met de KSM-SG en de RM-GB-8-N page_726 06/2017
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / s88-standaardkabel page_1025 06/2017
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen page_592 06/2017
Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen page_614 06/2017
Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan page_615 06/2017
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / s88-standaardkabel page_1026 06/2017
Reedcontacten voor terugmelding (opto) / s88-standaardkabel page_1027 06/2017
Terugmeldmodules (standaard) aan de Märklin S88 LINK page_1890 04/2018
Terugmeldmodules (opto) aan de Märklin S88 LINK page_1891 04/2018
Terugmeldmodules RM-GB-8-N aan de Märklin S88 LINK page_1892 04/2018
Snellere terugmelding over HSI-88 / netwerkkabel conform s88-N page_1028 06/2017
Rijden en schakelen met Central Station 2 / terugmelden met HSI-88 page_1029 02/2017
Snellere terugmelding over HSI-88-USB / netwerkkabel conform s88-N page_1030 06/2017
Rijden en schakelen met Central Station 2 / terugmelden met HSI-88-USB page_1031 02/2017
Nummering van de terugmeldingangen / s88-standaardkabel page_1032 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen / netwerkkabel conform s88-N page_1033 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen (verschillende terugmeldmodules) / s88-standaardkabel page_1034 06/2017
Nummering van de terugmeldmodules (standaard) / s88-standaardkabel page_778 06/2017
Nummering van de terugmeldmodules (opto) / netwerkkabel conform s88-N page_784 04/2009
DigitaalBooster DB-2 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1035 06/2013
DigitaalBooster DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1036 06/2013
s88-busaansluiting op de onderzijde van de Central Station 2 page_1037 06/2012
Booster-busaansluiting op de onderzijde van de Central Station 2 page_1038 06/2012
s88- en Booster-busaansluiting op de onderzijde van de Central Station 2 page_1039 06/2012
WatchDog decoder WD-DEC met Central Station 2 en DigitaalBooster DB-2 page_1444 03/2014
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met Central Station 2 page_1534 06/2017
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Central Station 2 en RM-88-N page_1535 06/2017
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Central Station 2 en RM-GB-8-N page_1536 06/2017

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2018 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó